Profilaktyka szkolna

Straż Miejska w Jaśle od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym zakresie działania realizuje Komórka ds. Profilaktyki Szkolnej. Utworzenie w 2015 roku Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej umożliwiło lepszą koordynację i specjalizację funkcjonariuszy zajmujących się edukacją. Jest ona inicjatorem spotkań ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta, mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń…