Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Informacja wynikająca z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) wdrażającej dyrektywę 2016/680

Kliknij by pobrać plik pdf

Informacja wynikająca z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – RODO

Kliknij by pobrać plik pdf

Straż Miejska zgodnie z art. 10a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane:

  • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
  • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Jaśle posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Informujemy, że Straż Miejska w Jaśle, w  celu  utrwalenia  dowodów  popełnienia wykroczenia, stosuje:

  • urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz – fotopułapki
  • aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).