Profilaktyka szkolna

Bezpieczeństwo jest tematem zawsze aktualnym. Pojawia się najczęściej w momentach zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z ludzkim zdrowiem lub życiem. Niestety często, kiedy jest już za późno. Pośpiech, całkowite poświęcenie się pracy przez rodziców w celu zapewnienia bytu sobie i dzieciom, często nie pozwala na myślenie o wychowaniu związanym z bezpieczeństwem. Powodem braku edukacji w tym…

Płatne Strefy Parkowania

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XII/89/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami na terenie Miasta Jasła wprowadzono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Płatna strefa parkowania to wydzielona część miasta, w której mamy obowiązek ponosić opłaty…

Monitoring wizyjny w Jaśle

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  Bardzo często okazuje się cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie, zarejestrowany przez kamery obraz zdarzeń inicjuje działania interwencyjne straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego czy straży…