W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle mogą za wycieraczką pojazdu umieścić wezwanie dla kierującego.

Wezwanie do stawiennictwa

W takiej sytuacji kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Jaśle przy ul. PCK 2a w terminie wskazanym na wezwaniu, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W przypadku trudności ze stawiennictwem w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 134486370, w celu uzgodnienia dogodnego terminu.
W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej pisemnie.
Wezwanie to nie mandat!