Jeśli popełniłeś wykroczenie, możesz zostać ukarany mandatem.

Wzór Mandatu karnego

Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie, w banku lub dokonać przelew. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu.
Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Należność z tytułu mandatu, nałożonego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Jaśle, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta w Jaśle w godzinach:
poniedziałek – od. godz. 7.40 do godz. 16.45,
wtorek – czwartek: od godz. 7.40 do godz. 15.00,
piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca – od godz. 7.40 do godz. 13.00
Wpłaty można dokonać także przelewem na konto 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002; Odbiorca: Miasto Jasło ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu oraz PESEL ukaranego.

Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, trzeba dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Numer konta, na które można wpłacić grzywnę, umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.