Strażnik Osiedlowy

Zadania Strażników Osiedlowych Stały kontakt z przewodniczącymi osiedli oraz z mieszkańcami, udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Budowanie pozytywnego wizerunku strażnika „w służbie społeczności lokalnej”. Szczegółowa kontrola czystości i porządku w przydzielonym rejonie w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Patrolowanie przydzielonych rejonów, zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw. Informowanie społeczności lokalnej…