Profilaktyka szkolna

Bezpieczeństwo jest tematem zawsze aktualnym. Pojawia się najczęściej w momentach zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z ludzkim zdrowiem lub życiem. Niestety często, kiedy jest już za późno. Pośpiech, całkowite poświęcenie się pracy przez rodziców w celu zapewnienia bytu sobie i dzieciom, często nie pozwala na myślenie o wychowaniu związanym z bezpieczeństwem. Powodem braku edukacji w tym…