Płatne Strefy Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta Jasła obowiązuje od 2007 r. Została wprowadzona uchwałą nr XII/89/07 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłaty i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2007 r.…