Straż Miejska wzięła udział w V Dyktandzie Regionalnym „Jasielszczyzna zna polszczyznę”

Około czterystu mieszkańców naszego miasta zasiadło 16 listopada, w czwartek, do pisania dyktanda. Wśród uczestników znalazło się wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkól średnich. W grupie dorosłych znaleźli się nauczyciele, przedstawiciele instytucji oraz służb mundurowych. Jasielska Straż Miejska  miała również w tym dniu swoich przedstawicieli.