„Autochodzik” ponownie bawi i uczy w Jaśle

W pierwszych tygodniach września dzieci ze szkół i przedszkoli miały okazję uczestniczyć w zajęciach interaktywnych pt. „Z Autochodzikiem – nauka i dobra zabawa” prowadzonych przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej. Celem spotkania było nabycie przez dzieci wiadomości i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym. Dzieci poznały podstawowe przepisy ruchu drogowego, nauczyły się rozpoznawać znaki…

Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską

Rok szkolny 2017/2018 już rozpoczęty! Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do jasielskich szkół jest jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej. Coroczne działania funkcjonariuszy, zaczynają się jeszcze w czasie przerwy wakacyjnej, aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,  uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich placówek.