Kontroli wykonania obowiązku opłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania dokonują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle.

wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej

W przypadku stwierdzenia nieopłaconego lub przedłużonego postoju funkcjonariusz wystawia „wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej” i wkłada je za wycieraczkę parkującego pojazdu. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od czasu uiszczenia opłaty w kasie.
W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;
2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

W przypadku nie wniesienia powyższej opłaty w terminie 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty, ściągnięcie opłaty nastąpi w trybie egzekucji administracyjnej.

Wpłaty dokonać można na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło
60 8627 1011 2001 0048 6891 0002.
W tytule wpłaty należy podać serię i nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.
Należność można także wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12, 38-200 Jasło w godzinach:
poniedziałek – od. godz. 7.40 do godz. 16.45,
wtorek – czwartek: od godz. 7.40 do godz. 15.00,
piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca – od godz. 7.40 do godz. 13.00