numer domu

Za brak numeru domu można dostać mandat

Brak tabliczki z numerem domu stanowi wykroczenie. Mówi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. Mało kto wie, że grozi za to grzywna w wysokości do 250 zł. Art.  64.  [Niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu] 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki…