Zima

Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście 2022/2023

Na ulicach miasta akcja prowadzona jest przez siedmiu wykonawców przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywa się przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej. Uzyskanie standardu…