Z przedszkolakami o bezpiecznym internecie

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle w reżimie sanitarnym i z zachowaniem środków bezpieczeństwa wciąż prowadzą  zajęcia dla najmłodszych. Trwająca epidemia koronawirusa wymusiła jednak zmiany w funkcjonowaniu Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej. Strażnicy odwiedzają tylko te placówki, które wyrażą wolę, by realizować programy profilaktyczne, związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem najmłodszych. W ostatnim czasie na zaproszenie przeprowadzone zostały…