kontrola pustostanów

Mundurowi kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych

Utrzymujące się nadal trudne warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale i dla życia osób bezdomnych. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na wyziębienie organizmu, a co za tym idzie na śmierć. Podobne zagrożenia dotyczą również osób będących pod wpływem alkoholu bądź też innych podobnie działających środków. W minionym tygodniu Straż…