W Jaśle dbamy o bezpieczeństwo seniorów

Jasielski Uniwersytet III Wieku przy Podkarpackiej Szkole Wyższej, to miejsce bardzo lubiane przez jasielskich seniorów. To tutaj, w dniu 14 listopada o godzinie 13.30 odbyła się konferencja „Bezpieczny senior na drodze w mieście Jaśle” zorganizowana przez Straż Miejską w Jaśle przy współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle oraz zrealizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”…