Dzień romski w Jaśle

Podczas Dnia Kultury Romskiej, który odbył się w minioną sobotę na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Przystanek Kwiatowa” w Jaśle, można było zetknąć się z barwną romską kulturą. Szerzenie świadomości o narodzie romskim, o jego zwyczajach i tradycjach – było głównym celem tego wydarzenia. Od godziny 15.30 imprezie towarzyszyły występy artystyczne dziecięcych zespołów romskich, dzieci i młodzieży…

Zabezpieczenie procesji „Bożego Ciała”

W dniu 20 czerwca 2019 r. Strażnicy Miejscy, jak co roku, zabezpieczali uroczystość „Bożego Ciała” na terenie Jasła. W procesji, która przeszła głównymi ulicami miasta, udział wzięło wielu mieszkańców. Na drogach pojawiło się również więcej funkcjonariuszy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem pieszych, biorących udział w uroczystości oraz utrzymaniem płynności ruchu kołowego.