Umundurowanie i dystynkcje

Wygląd strażnika, czyli jego umundurowanie, noszone dystynkcje i odznaki służbowe określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) Dz.U. 1998 nr 112, poz. 713 (z późniejszymi zmianami - Dz.U. 2009 nr 218, poz. 1693).

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

                                                                      § 1.
Rozporządzenie określa wzory:
1.    umundurowania,
2.    dystynkcji,
3.    legitymacji,
4.    znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.

                                                                      § 2.

1.    Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej „strażnikiem”, przysługuje umundurowanie.
2.    Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.
3.    W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:

  • wyjściowy,
  • specjalny.

                                                                       § 3.

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:

1.    wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym,
2.    spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3.    spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju zwężonym, wpuszczane w obuwie,
4.    spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
5.    koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
6.    koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
7.    koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
8.    sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub „serek”,
9.    czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym
w kolorze czarnym,
10.    czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana,
11.    czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym,
12.    kapelusz damski,
13.    kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką,
14.    kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką.
Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

                                                                      § 4.

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:

1.    marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym,
2.    spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3.    spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
4.    koszula w kolorze białym z długim rękawem,
5.    koszula w kolorze białym z krótkim rękawem,
6.    czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
7.    kapelusz damski,
8.    płaszcz męski i damski letni w kolorze ciemnogranatowym,
9.    płaszcz męski i damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym.
Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

                                                                     § 5.

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są
w szczególności:

1.    kombinezon,
2.    kurtka,
3.    spodnie długie,
4.    spodnie krótkie,
5.    koszulka typu polo
- stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.

Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.
Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak
i z tyłu, napisami o treści „Straż Gminna” („Straż Miejska”).
Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.
Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

                                                                      § 6.

Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, są:

1.    ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym,
2.    peleryna w kolorze ciemnogranatowym,
3.    pas główny skórzany w kolorze czarnym,
4.    obuwie męskie i damskie w kolorze czarnym,
5.    krawat w kolorze czarnym,
6.    szalik w kolorze ciemnogranatowym,
7.    rękawiczki w kolorze czarnym,
8.    skarpety w kolorze ciemnogranatowym.
9.    ochronne nakrycie głowy,
10.    kamizelka służbowa.

                                                                        § 7.

1.    Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.
2.    Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

                                                                        § 8.

1.    Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.
2.    Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

                                                                        § 9.

1.    Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.
2.    Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.

                                                                        § 10.

1.    Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego i wyjściowego.
2.    Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

                                                                        § 11.

Dopuszcza się noszenie:
1.    kurtki służbowej 3/4 wymiennie z zimowym lub letnim płaszczem wyjściowym,
2.    koszul służbowych błękitnych wymiennie z koszulami wyjściowymi białymi.
2.    Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.
3.    Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:
a)    w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,
b)    których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.

                                                                         § 12.

Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

                                                                         § 13.

1.    Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.
2.    W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.
3.    Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

                                                                          § 14.

1.    Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i wyjściowego.
2.    Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

                                                                          § 15.

Na ubiorze służbowym i wyjściowym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120x105 mm +/- 10 mm.

                                                                           § 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

                           


Dodatkowe informacje