Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  Bardzo często okazuje się cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie, zarejestrowany przez kamery obraz zdarzeń inicjuje działania interwencyjne straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej.

Do podstawowych celów monitoringu wizyjnego miasta można zaliczyć:

 • Ochronę bezpieczeństwa osób i mienia.
 • Ochronę porządku publicznego.
 • Pozyskiwanie materiałów dowodowych.

Cele te realizowane są poprzez ukierunkowanie pracy zespołu operatorów monitoringu na stałą obserwację oraz reagowanie na sytuacje niosące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer.

Do zadań Zespołu operatorów monitoringu należy w szczególności:

 • Zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom poprzez obserwowanie i rejestrację za pomocą kamer monitoringu zdarzeń, które zachodzą w miejscach publicznych.
 • Niezwłoczne przekazywanie dyżurnemu, patrolom Straży lub Policji informacji o zaobserwowanych zagrożeniach i czynach zabronionych w obszarze objętym obserwacją.
 • Utrwalanie dowodów przestępstwa lub wykroczenia.
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Prowadzenie raportów, dokumentowanie ujawnionych zdarzeń mających charakter wykroczenia lub przestępstwa zgodnie z przyjętą metodyką.
 • Zabezpieczenie techniczne Straży poprzez zakup, montaż, konserwację i zlecanie napraw wyposażenia technicznego Straży.

Monitoring wizyjny funkcjonuje w Jaśle od 2007 roku. Centrum Monitoringu mieści się przy ul. PCK 2a, w budynku Straży Miejskiej. Na chwilę obecną obraz zdarzeń rejestrowany jest przy pomocy 32 kamer zlokalizowanych na terenie miasta. Planowana jest rozbudowa monitoringu poprzez umieszczanie dodatkowych kamer w rejony jasielskich osiedli i obiektów rekreacyjnych.

Wykaz kamer wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego Miasta Jasła:

 1. Kamera analogowa ul. Rynek (Starostwo Powiatowe)
 2. Kamera analogowa ul. Rynek (Urząd Miasta)
 3. Kamera analogowa ul. Kilińskiego (parking)
 4. Kamera analogowa ul. Plac Żwirki i Wigury
 5. Kamera analogowa ul. Sokoła (kino Syrena)
 6. Kamera analogowa ul. Kołłątaja (JDK)
 7. Kamera analogowa ul. Kościuszki
 8. Kamera analogowa ul. Sobieskiego (Park Miejski 1)
 9. Kamera analogowa ul. Sobieskiego (Park Miejski 2)
 10. Kamera analogowa ul. Staszica (PZU)
 11. Kamera analogowa ul. Śniadeckich (MDK 1)
 12. Kamera analogowa ul. Śniadeckich (MDK 2)
 13. Kamera analogowa ul. PCK (Straż Miejska 1)
 14. Kamera analogowa ul. PCK (Straż Miejska 2)
 15. Kamera analogowa ul. PCK (Straż Miejska 3)
 16. Kamera IP ul. Gądki (Park Linowy)
 17. Kamera IP ul. Hankówka (Dom Ludowy)
 18. Kamera IP ul. Kwiatowa (obiekt rekreacyjny)
 19. Kamera IP ul. Rafineryjna 11 (plac zabaw)
 20. Kamera IP ul. Rafineryjna 7
 21. Kamera IP ul. 3 Maja
 22. Kamera IP ul. Słowackiego/Franciszkańska
 23. Kamera IP ul. Słowackiego (plac zabaw)
 24. Kamera IP ul. Staszica (Park Miejski)
 25. Kamera IP ul. Bednarska (JSM 1)
 26. Kamera IP ul. Bednarska (JSM 2)
 27. Kamera IP ul. Bednarska (JSM 3)
 28. Kamera IP ul. Szkolna (JSM)
 29. Kamera IP ul. Mickiewicza 114 (JSM plac zabaw)
 30. Kamera IP ul. Kołłątaja (JSM podwórko)
 31. Kamera IP ul. Baczyńskiego 15b (JSM)
 32. Kamera IP ul. Floriańska/Kadyiego

Na przestrzeni tych 10 lat istnienia systemu monitoringu wizyjnego Miasta Jasła ilość interwencji zarejestrowanych rocznie przy pomocy kamer waha się od 1400 do nawet 1800.

Dodatkowe informacje