Prawo lokalne

  1. Zarządzenie Nr IV/42/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaśle.
  2. Uchwała Nr XLII/402/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła.
  3. Uchwała Nr LVII/546/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
  4. Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
  5. Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 lipca 2015 r., zmieniającą dotychczasową uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Dodatkowe informacje