Profilaktyka w szkołach 2016/2017 – podsumowanie

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonariuszki z Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej uczestniczyły w ponad 220 spotkaniach profilaktycznych z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych. Były to bardzo różne przedsięwzięcia: festyny, konkursy, pogadanki, prelekcje dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, cyberzagrożeń, przemocy i agresji, uzależnień. Funkcjonariuszki działania te realizowały m.in. w ramach własnych projektów „Z bajką bezpieczniej”, „Bezpieczne dzieciństwo”, „Bezpieczne dorastanie” i „Decyduję świadomie”.

Zajęcia miały na celu powiększyć wiedzę dzieci i młodzieży o zagrożeniach, zarówno w szkole jak i poza nią. Podczas zajęć funkcjonariuszki zwracały uwagę dzieci i młodzieży na zachowania, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Spory nacisk w trakcie zajęć kładły na kształtowanie osobowości młodego człowieka, który ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za własne zachowanie, życie i zdrowie oraz potrafi poradzić sobie z zagrożeniami.

Wszystkim placówkom, które w tym roku szkolnym z nami współpracowały bardzo serdecznie dziękujemy. Na wakacje życzymy dzieciom i młodzieży wspaniałych i pełnych przygód dni i pamiętajcie o własnym bezpieczeństwie!
Wakacje raz… dwa.. trzy... STARTSpokoŚmiech
Poniżej kilka wspomnień z tegorocznych zajęć.

Dodatkowe informacje