Życie na ulicy. Gdzie, kto, ile? Trwa akcja liczenia bezdomnych

Rozpoczęło się ogólnopolskie liczenie bezdomnych organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Akcja odbywa się co dwa lata i jest podstawą do podejmowania działań ograniczających negatywne skutki bezdomności. Strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy socjalni pracując w terenie docierają do miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni, którzy nie korzystają z pomocy instytucjonalnej. Przeszukiwane są pustostany, klatki schodowe i tereny ogródków działkowych. Służby miały ze sobą specjalne ankiety, które bezdomni mieli wypełnić. Dokument zawiera kilkanaście pytań - między innymi dotyczących przyczyn bezdomności.
Akcja ma pomóc w badaniu zjawiska bezdomności. Liczenie pozwoli również zaktualizować mapę bezdomności i pokazać, gdzie takich osób jest najwięcej, a dzięki temu służby społeczne będą mogły skuteczniej im pomagać. Rozmowy z osobami bezdomnymi pomogą wyjaśnić, dlaczego koczują w określonych miejscach.
Wszyscy, którzy w akcji brali udział, mieli nie tylko dopisywać do list kolejne osoby, ale także z nimi rozmawiać oraz proponować skorzystanie z pomocy socjalnej czy schronienie się w specjalistycznych  placówkach.

Dodatkowe informacje