Przyjęcia interesantów

Straż Miejska w Jaśle
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2a
38-200 Jasło

Tel. 13-44-863-70 - od 6.00 do 22.00
Tel. alarmowy- 986 - całodobowo

Przyjęcia interesantów:

Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00

Dodatkowe informacje