Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Profilaktyka szkolna

Straż Miejska w Jaśle od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym zakresie działania realizuje Komórka ds. Profilaktyki Szkolnej. Utworzenie w 2015 roku Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej umożliwiło lepszą koordynację i specjalizację funkcjonariuszy zajmujących się edukacją. Jest ona inicjatorem spotkań ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta, mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń…

Płatne Strefy Parkowania

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XII/89/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami na terenie Miasta Jasła wprowadzono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Płatna strefa parkowania to wydzielona część miasta, w której mamy obowiązek ponosić opłaty…

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie.  Bardzo często okazuje się cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie, zarejestrowany przez kamery obraz zdarzeń inicjuje działania interwencyjne straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego czy straży…

Strażnik Osiedlowy

Zadania Strażników Osiedlowych Stały kontakt z przewodniczącymi osiedli oraz z mieszkańcami, udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Budowanie pozytywnego wizerunku strażnika „w służbie społeczności lokalnej”. Szczegółowa kontrola czystości i porządku w przydzielonym rejonie w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Patrolowanie przydzielonych rejonów, zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw. Informowanie społeczności lokalnej…